2 January 2012

inilah enam keperluan dan kemahuan antara wanita dan lelaki

1 - wanita perlu PERHATIAN , dan lelaki mahu KEPECAYAAN.
2 - wanita perlu PENGERTIAN , dan lelaki mahu PENERIMAAN.
3 - wanita perlu RASA HORMAT , dan lelaki mahu PENGHARGAAN.
4 - wanita perlu KESETIAN , dan lelaki mahu KEKAGUMAN.
5 - wanita perlu PENEGASAN , dan lelaki mahu PERSETUJUAN.
6 - wanita perlu JAMINAN , dan lelaki mahu DORONGAN.

0 comments:

Post a Comment